Producent

regulamin sklepu internetowego

Wacom EDUKACJA

Jednostki podlegające ofercie edukacyjnej:

A. Akredytowane Instytucje Edukacyjne
Akredytowane publiczne i prywatne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i uczelnie wyższe. Dotyczy to przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, średnich, techników, szkół zawodowych, szkół dla niepełnosprawnych, szkół specjalnych, nauczycielskich, uczelni wyższych, instytutów badawczych, szkół dla dorosłych, instytucji kształcenia i przekwalifikowywania bezrobotnych.

B. Edukacja Medyczna
Szpitale prowadzące edukację medyczną, w całości podlegające pod Ministerstwo Edukacji, Uniwersytety Medyczne.

C. Publiczne instytucje badawcze
Publiczne instytucje w całości finansowane przez rząd na lokalnych, krajowych lub europejskich warunkach, których częścią misji badawczych jest kształcenie studentów.

D. Administracja instytucji edukacyjnych (do własnego użytku)
Lokalna, regionalna lub państwowa administracja jednej lub większej ilości instytucji edukacyjnych wymienionych w punkcie A.

E. Organizacje Charytatywne
Organizacje charytatywne działające na zasadach non-profit, których celem jest: pomoc przy wychodzeniu z ubóstwa, rozwój edukacji, poprawa jakości życia lokalnych społeczności, rozwój kultury, działania na rzecz środowiska naturalnego.

Przykłady jednostek niepodlegających ofercie edukacyjnej:

A. Instytucje Edukacyjne
1) Szkoły bez akredytacji Ministerstwa Edukacji lub instytucji wydającej odpowiednie dokumenty w kraju, gdzie zarejestrowana jest szkoła.
2) Szpitale niepodlegające pod Ministerstwo Edukacji, Kościoły, organizacje religijne które nie są akredytowanymi szkołami, szkoły wojskowe które nie wystawiają dyplomów.

B. Muzea Publiczne

C. Biblioteki Publiczne

D. Instytucje Szkoleniowe
Centra i instytucje szkoleniowe wydające certyfikaty ukończenia kursów, na przykład kursów komputerowych bądź zawodowych, które nie są akredytowanymi szkołami.

Podstawą realizacji jest pisemne zamówienie.

W celu zakupu produktów Wacom z oferty edukacyjnej, konieczne jest złożenie pisemnego zamówienia w formie oficjalnego dokumentu. Należy to zrobić droga mailową - podsyłając skan dokumentu zamówienia na adres sklep@graficzne.pl, lub wysyłając go pocztą na nasz adres dostępny w dziale "kontakt".